Nordic Freelance Projects

Get an email only when there is a project that matches your profile

Projects

Start Date 5-7-2022
Remote Work possibility

Our client in financial industry is looking for a Execution Lead to fullfill the roles of both Scrum Master and Track Lead.

Your tasks and responsibilities:

 • As a Scrum Master, you are responsible for driving CRP Data Warehousing team.
 • As a Track Lead, you are responsible for the overall CRP track consisting of CRP Demand, CRP Data Warehousing and CRP Reporting teams and will be the overall accountable for all the IT deliverables of CRP.
 • You will have daily connection with all the PO-s of CRP and have good grip on all the features of current and upcoming releases.
 • You should have good handshake with CDF teams since they will be sharing the environments. You will represent CRP in all programme level reporting, OBEYA coordination meetings with Group Finance
 • Essentially you will be the CRP SPOC from IT standpoint.

Required experience:

 • Previous scrum master and/or Project Management experience in an Agile environment
 • Agile Methodology with knowledge of SAFE a definite advantage
 • Planning & Execution
 • Business Acumen & Processes
 • Leadership & Team Work
 • Technical understanding of ETL workflows

Allocation: 100%

Assignment start date: 25.7.2022

Duration: 31.12.2022

Location: Finland

Language: Fluent in English, both written and spoken

For the duration of this assignment Ework Services (0,7%) will be deducted from the total amount invoiced.

Start Date 5-7-2022

For our client we are searching for a Solution Architect.

Role Description

Are you an experienced Oracle Solution Architect who is ready to take the customer on a remarkable Oracle Cloud implementation journey? This is an awesome opportunity for someone who really wants to make a difference and be part of a rewarding, engaging and collaborative environment in our close-knit European transformation team.

As an Oracle Solution Architect, you will be responsible for designing and validating the end to end solution for Oracle cloud implementation program (North star) including scope, functional / technical solution, leading practices, team structure, cost and schedule.

You will be working on a wide range of business processes with leading practice solution using Oracle technologies. You will team our countries, transformation teams and key business leaders, and third-party strategic partners to provide implementation of Oracle HCM and Financials.

Responsibilities

 • Develop end to end solution blueprint / architecture for Oracle implementation programs involving Oracle cloud business applications (ERP, HCM) and technologies
 • Review detail solution design and validate that the holistic solution against design principles and our business outcomes
 • Plan, lead and run solution design workshops to assess our business, strategic and operational requirements and shape the solution using Oracle technologies
 • Define design principles, and assess different solution options in context of our business requirements and provide solution recommendations
 • Interact with senior stakeholders and assist them in taking key solution decisions for Oracle implementation programs
 • Define the scope of new implementation programs and / or change requests in existing Oracle implementation programs and develop solution including technical/functional/process scope, cost, resourcing and schedule, and drafting project plans
 • Advise our teams on best practices for Oracle implementation programs and provide direction to project team for best practices in Oracle solution

Skills Requirements

 • Proven track record implementing multi-tier Oracle cloud solution involving ERP Cloud, EPM Cloud, HCM Cloud, OIC (Oracle integration cloud) and other PaaS / IaaS technologies
 • High level understanding of Oracle cloud applications - ERP Cloud, EPM Cloud, HCM Cloud, OIC (Oracle integration cloud) and other PaaS / IaaS technologies
 • Deep product and application knowledge in at least one of the Oracle SaaS cloud – preferably ERP Cloud with hands on experience in 4 or more modules in cloud finance, procurement and projects
 • Knowledge in integration mechanisms with Oracle SaaS cloud and hands on experience in complex integrations using OIC and / or other integration platforms
 • Understanding of non-functional requirements – security, performance and disaster recovery for Oracle SaaS / PaaS
 • Strong networking skills (internal and external relationship management)
 • Strong commitment to professional and client service excellence
 • Superior verbal and written communication - presentation, client service and technical writing skills, coupled with a strong interest in further developing and integrating operations with technology skills.
 • Demonstrated experience through all phases of the technology life cycle, including project planning, analysis, design, architecture, build/configuration, testing and operational transition
 • Well-versed in researching client inquiries and emerging issues, including regulations, industry practices, and new technologies
 • Strong analytical and problem-solving skills – high level of motivation, work-ethics and self-starting attitude

Start: ASAP

End: 6 months from start

Work extent: 100% (40 hr/week)

Location: In Europe

Language: English

Travel: Yes, approximatley 1-2 times/month

OBS: För att vi och kunden ska kunna göra en bra bedömning är det viktigt att lägga tid på motiveringen.

Rikta motiveringen kopplat till uppdraget och dina kompetenser, varför är du rätt person?

Samt ansök med ett tydligt CV i wordformat.

Under detta uppdrag kommer Ework Services (0,7%) dras av från det totala fakturerade beloppet.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV

- timpris (inkl. omkostnader)

- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Start Date 5-7-2022

Posten Norge ønsker å leie inn tre konsulenter opp mot 100 % til å inngå som ETL-utvikler(e) i et pågående prosjekt under vårt «business intelligence»- (BI) og datavarehusteam.

Posten er i ferd med å bytte kildesystem for scannings- og verdikjededata, og i den forbindelse gjøres det også tilpasninger i BI-løsninger som bruker disse dataene. De innleide konsulentene vil bidra til å gjøre omskrivinger av Postens rapporteringsløsninger ved å tilpasse disse til nye datastrukturer som tilgjengeliggjøres på SAS 9.4. Dette vil foregå i samråd med Postens domene-eksperter.

Ressursene engasjeres på fulltid i 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

Ønsket oppstart er 22.08.2022

Posten Norge gjør en ambisiøs satsing på bruk av data og analyse siden 2020. Vi har fått etablert flere tverrfaglige team som per i dag jobber med mange ulike use cases. I tillegg jobbes det kontinuerlig med å fore data inn i vårt datavarehus, som brukes til alt fra standard rapporterings- og visualiseringsløsninger til avanserte simuleringer og analyser.

Posten arbeider for tiden med å bytte kildesystem for scannings- og verdikjededata. I den forbindelse gjøres det tilpasninger i BI-løsninger som bruker disse dataene. Parallelt arbeider Posten med å erstatte sin on-prem datavarehusløsning med en skyløsning basert på SAS Viya. Over tid er det forventet at dagens BI-løsninger vil migreres til en slik plattform, og arbeidet med å tilpasse BI-løsninger på dagens SAS 9.4 plattform gjøres med sikte på å forenkle denne prosessen.

Innleide konsulenter vil primært:

• Inngå som utviklere i vårt agile prosjektteam sammen med andre leverandører og domeneeksperter fra Posten

• Få ansvar for å omskrive deler av dagens SAS 9.4-løsninger til ny datamodell på samme system

Konsulenten(e) vi ønsker innleid, vil inngå i et etablert prosjektteam som rapporterer til vår avdelingsdirektør innen BI og datavarehus. BI- og datavarehusavdelingen er en sentral del av konsernets satsing på data, der også data science- og datagovernance avdelingene inngår. Avdelingen leverer BI- og analysetjenester til alle selskaper i vårt nordiske konsern og jobber bredt ut mot hele verdikjeden (driftsorganisasjonen, kommersielle miljøer, IT og andre sentrale kompetansemiljøer).

Overgripende rollebeskrivelse

• Inngå som utvikler i et pågående prosjekt for å omskrive dagens rapporteringsløsninger til en nyetablert datamodell i dagens SAS9.4 datavarehus

• Få ansvar for å følge opp et eller flere rapporteringsområder, ende-til-ende, fra utvikling til test og release

• Koordinere med relevante kontaktpunkter for aktuelle BI-løsninger og andre ressurspersoner i konsernet

Som Norges største logistikkaktør og mest innovative selskap kan vi tilby betydelig størrelse og utfordringer for en motivert, problemløsnings-interessert person med særlig interesse for data. Vi vil også kunne tilby følgende:

• En ambisiøs satsing på data med sterkt fokus fra toppledelsen

• Et stort og profesjonelt BI- og DVH-miljø hvor du vil bli lyttet til som fagperson og få muligheten til å jobbe med mange og varierte oppgaver

• Mulighet til å aktivt delta i flere fagsamlinger, presentasjoner, fagforum, mm. for å promotere det man jobber med, og verdien det bidrar til

• Sterkt kunnskapsrike personer innen flere forskjellige fagområder (alt fra data engineers til tjenesteutviklere, ledelse, produksjon og salg) med stor motivasjon for use casene og prosjektene som det jobbes med

• Del av et team og avdeling med høyt ambisjonsnivå, masse humor og god stemning

• Oppdraget er lokalisert på Posthuset i hjertet av Oslo, med byens beste utsikt over Oslofjorden

Den innleide konsulenten forventes å oppfylle følgende krav:

• Ha relevant erfaring som ETL-utvikler, fortrinnsvis med SAS programvare og spesielt SAS DI Studio. Relevant og god erfaring med andre tilsvarende verktøy kan veie opp for manglende erfaring på SAS

• God til raskt å sette seg inn i nye datatekniske oppgaver og problemstillinger relatert til SAS Software, SQL og ETL-prosesser

• Fordel med erfaring med agile arbeidsmetode i datatekniske, tverrfaglige prosjekter fra liknende prosjekter, oppgaver og roller innen BI og datavarehus

• Erfaring med SAS Viya og migrering fra SAS 9.4 er ønskelig, men ikke avgjørende for vår vurdering Erfaring med SAS Enterprise Guide er ønskelig, men ikke avgjørende for vår vurdering

• God utholdenhet, arbeidskapasitet og relasjonsbygger

• God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, engelsk eller annet nordisk språk

Start Date 5-7-2022
Remote Work possibility

Tietoevryn ulkoisena rekrytointikumppanina etsimme nyt Java Backend kehittäjää. Loppuasiakkaana on Keva, ja etsimämme henkilö olisi valmis aloittamaan nopeasti, ja pystyisi mieluiten sitoutumaan projektiin 31.5.2023 asti.

Etsimme henkilöä jonka osaamispalettiin kuuluu JAVA sekä IAM (esim. Keycloak/AAD/OAuth2/JWT client credentials flow).

Etsimällämme kandidaatilla on myös aikaisemmasta:

Kokemusta kehittämisestä ketterillä menetelmillä (esim. scrum, kanban tai safe)

Kokemusta identiteetin hallinnan suunnittelusta ja toteutuksesta sovelluksessa http-teknologialla (esim. Keycloak/AAD/OAuth2/JWT client credentials flow)

Suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito siten, että pystyy työskentelemään sujuvasti suomeksi osana projektiryhmää

Kokemusta kehittämisestä Java-ohjelmointikielellä

Tämän lisäksi laskemme eduksi:

Kokemuksen työeläkealan tietojärjestelmien kehittämisestä

Kokemuksen suorituskyvyn optimoinnista / suorituskykytestauksesta

Asiakaskohtaiset erityisehdot:

Puitesopimus tämän asiakkaan kanssa sisältää 95 päivän maksuajan. Jos tämä aika tuntuu liian pitkältä, voitte ostaa meidän kautta Pay Expressin, ja saada 3.13% (sis. Alv.) hintaan 1-3 päivän maksuajan hyväksyttyjen tuntien jälkeen.

Esittelemme ehdokkaita jatkuvasti asiakkaalle. Tämä tarkoittaa sitä että saatamme poistaa haun verkkosivuilta aikaisemmin

Start Date 5-7-2022
Remote Work possibility

Tietoevryn ulkoisena rekrytointikumppanina etsimme nyt Projektipäällikköä.

Verohallinto hakee yhtä projektipäällikköä Verohallinnon kahteen selvitysprojektiin, Yritysverotuksen tulevaisuus (3) - ja ALV-transaktiokohtainen data. Selvitysprojektit tuovat Verohallinnon tavoitetilaa viranomaisten yhteiseen Yrityksen digitalous -hankkeeseen. Yritysverotuksen ja alv-asioiden tuntemus helpottaa työskentelyä, mutta ei ole välttämätöntä.

Tehtävä edellyttää kokopäiväistä työskentelyä (100%) ja toimeksianto on ensi vaiheessa vuoden 2022 loppuun. Jatkoa nykysuunnitelman mukaan vuodelle 2026 saakka. Selvitysprojektit ovat jatkoa Verohallinnossa aiemmin tehdyille yritysten verotusmenettelyä koskeville selvityksille.

Osaamisvaatimukset:

 • kokemusta laajojen ja merkittävien projekti/ hankekokonaisuuksien suunnittelusta ja vetämisestä
 • kokemusta erityisesti selvitysprojektien suunnittelusta ja riippuvuuksien hallinnasta.
 • kyky löytää sopivat työvälineet ja -tavat projektin tehtäviin hybridityön eri vaiheissa
 • monipuoliset projektinhallintatavat/-keinovalikoimat, joista pystyy löytämään sopivat toimintatavat kunkin eri projektin tarpeet huomioiden
 • ketterän kehityksen menetelmien hallita
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • kyky käyttää englantia työkielenä
 • Aloitus elokuun alusta/mahdollisimman pian.

Asiakaskohtaiset erityisehdot:

Puitesopimus tämän asiakkaan kanssa sisältää 95 päivän maksuajan. Jos tämä aika tuntuu liian pitkältä, voitte ostaa meidän kautta Pay Expressin, ja saada 3.13% (sis. Alv.) hintaan 1-3 päivän maksuajan hyväksyttyjen tuntien jälkeen.

Start Date 5-7-2022
Remote Work possibility

For our client Tietoevry we are looking for a Database developer to be included in their delivery towards one of their end-clients.

As a Database Developer in the Database Team, you will drive automation and build the baseline for delivering consumable database services (PaaS). You will be part of building the CI/CD pipeline, and support client's stakeholders in customer unique solutions both for client's internal cloud platform as for public cloud. You will work with modern frameworks such as Ansible, GitHUB, Python/bash/Powershell, Terraform and Jira. You will be part of a DevOps team that works according to SAFe framework.

Open-source database vendors that we support and operate are MySQL, PostgreSQL, MariaDB and MongoDB. Here are examples of your daily tasks:

- Architect, design, implement, test, document and deploy

- Migrations, patching, upgrades

- Automation and scripting

- Supporting projects

- Installations

Your competencies and skills:

- Database development experience in vendors like MySQL, PostgreSQL, MariaDB and/or MongoDB

- Experience in Linux Operating Systems

- Understand the principles of development principles

- Experience using ITIL framework

- Experience from building and developing CI/CD pipelines

- Understand the principles of operational readiness and stable production

- Good English in oral and written

- Autonomous and self-driven

- Swedish nationality due to security

It is a plus if you have

- Development experience working with MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, Oracle and/or MSSQL

- Experience in VM ware software´s vRA, vRO

- Knowledge of working in AWS, Azure, GCP

Selected candidate must pass Security Clearance in Sweden.

Last application day: 14.07.2022

Client specific terms

- Terms & conditions for this client includes a 95 days payment period. Too long? Buy PayExpress and for 3,13% (inc. VAT) on the contract and receive payment 1-3 days after approved time report..

- If you are contracted at Tietoevry, a mandatory security check will be required. To stay one step ahead in case you'd be hired as a subcontractor please order an extraction to your criminal record via the following link. The envelope needs to be unopened. It won't be required until we've initiated a possible contract with you. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

-The consultant needs to be employed by the subcontractor.

We present candidates continuously to the client. This means that we sometimes remove the assignment from our website earlier than the last application day. If you are interested in an assignment, we recommend that you apply immediately.

Start Date 4-7-2022

One behalf of our client we are now looking for their next ´IT Developer´

Detailed description of work task to be carried out

Work is to be carried out in an independent environment set aside from the regular client landscape. The environment is used for threat intelligence gathering, forensic investigations, OSINT and R&D activities by the clients specialists.

- (Linux) Align Linux templates(golden images) with CIS baseline

- (Linux) Make templates(golden images) production ready

- (Linux) Create ansible scripts for different scenarios

- (Check Point) Proxy, Geo location, URL filtering configuration

- (Check Point) Harmony Endpoint configuration

- (Check Point) Rulebase cleanup, risky rules mitigation.

- (EDR) Configure EDR platform for notifying/mitigating actions based upon specified events

Your profile and background:

- Strong technical knowledge and practical abilities in working with Linux operating systems, ansible, Check Point firewall (Harmony Endpoint)

- Solid problem solving and analytical skills

- Fluent English (spoken and written)

Start date: 2022-06-27 (however flexible due to summer vacations)

End date: 2022-12-31

Location: Nordics, Sweden, Finland, Norway, Denmark.

Work load: 100%

For the duration of this assignment Ework Services (0,7%) will be deducted from the total amount invoiced.

We offer candidates continuously. This means that we sometimes remove the assignments before deadline. If you are interested, we recommend that you apply immediately.

Start Date 4-7-2022

Till vår kund söker vi nu 3st UX-designers

Kort beskrivning av arbetsuppgifter

Vi söker nu tre UX-designers till vårt designteam på ca 35 digitala designers. Som UX-designer på företaget tillhör du en centraliserad designgrupp där vi lägger stor vikt vid att hålla ihop våra kundkanaler och medarbetarsystem för att leverera något utöver det vanliga. Dina konkreta arbetsuppgifter får du inom det tvärfunktionella team som du tillhör.

Som designer på företaget hamnar du i gott sällskap. Vi är ett team på ungefär 35 digitala designers som alla brinner för att göra kundmötet och medarbetarupplevelsen bättre. Vi användningstestar, vi jobbar med design som ett strategiskt verktyg och vi är noga med detaljer. Vi delar också gärna med oss av våra kunskaper till varandra. Hos oss får du chansen att utvecklas tillsammans med kompetenta konsulter och anställda.

Ditt team

Som designer på bolaget brukar vi säga att du tillhör två team; designteamet och de du arbetar med i dina leveranser. I din roll förväntas du att självständigt kunna jobba med ditt projekt, men med stöd av hela designgruppen såväl som dina kollegor inom uppdraget. Vi har regelbundna gemensamma avstämningar. Vi utgår i vårt designarbete från vårt gemensamma designramverk som vi byggt upp i såväl skissverktyg som kod.

Vi söker nu designers som kan ingå i följande team (ange gärna vilket eller vilka projekt konsulten kan vara intresserad av):

Roll 1: Försäkringsteam. Vi har i dagsläget två team som arbetar med kundgränssnitt inom försäkring – du ingår i det ena. Försäkringsteamens UX-designers, UX Writer och UI Designer jobbar tätt ihop i många designprojekt. Vissa enklare uppdrag görs dock separat inom respektive team, då teamen har ansvar för olika typer av försäkringar.

Roll 2: Bankteam. Här ingår du i förflyttningen av tjänster och produkter inom området Låna. I samband med att vi byter underliggande system så arbetar teamet igenom våra digitala kundmöten inom låna och lyfter dem till en helt ny nivå.

Roll 3: Medarbetarsystem. Här ingår du i ett team som ansvarar för förbättringar i Länsförsäkringars CRM-system. Vid tillfällen kommer du även få bidra med designarbete till andra medarbetaresystem, men fokus ligger på vårt CRM som är det centrala arbetsverktyget för tusentals medarbetare. Att kunna förstå och omsätta medarbetarbehov till bra designlösningar är centralt för denna roll.

Din roll och vad som krävs

Som person bör du älska att vara en del av ett team, våga framföra vad du tror på och ta ansvar för att utveckla arbetssätt och processer tillsammans med oss. Du trivs med att jobba i agila team. Du ska vilja bygga det här tillsammans med oss.

Verktygsmässigt arbetar vi i Figma.

För att passa för den här rollen vill vi att du:

- Kan jobba självständigt med egna ansvarsområden men fortfarande vara en del av ett design-team där frågor, idéer och lösningar bollas tillsammans.

- Ta in krav från verksamheten och omsätta dessa i wireframes och flöden.

- Är lyhörd för och kan se kundönskemål/behov och driva dessa frågor inom ditt teams ansvarsområde.

- Vill vara en del i processen från idéstadiet fram till leverans.

- Kan planera och utföra tester med användare.

- Har erfarenhet från komplexa organisationer

- Förstår vikten av och kan följa en digital profil i form av ett designssystem

- Kan anpassa snabba vs genomtänkta skisser beroende på vad situationen kräver

- Tar ansvar för att förverkliga din idé till verklighet

Konsulten i fråga bör behärska svenska bra nog för att kunna genomföra intervjuer och användningstest på svenska och engelska bra nog för att kunna arbeta i en engelskspråkig arbetsgrupp om så skulle bli fallet.

Önskat startdatum

2022-08-23

Önskat slutdatum

2022-02-24 (Vi skriver kontrakt 6 månader åt gången, men ser ett långt samarbete framför oss om vi trivs ihop. Kontrakt kommer skrivas till 2023-02-24 inledningsvis.)

Omfattning (% av heltid)

100%

OBS: För att vi och kunden ska kunna göra en bra bedömning är det viktigt att lägga tid på motiveringen.

Rikta motiveringen kopplat till uppdraget och dina kompetenser, varför är du rätt person?

Samt ansök med ett tydligt CV i wordformat.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV

- timpris (inkl. omkostnader)

- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Start Date 4-7-2022

Till vår kund söker vi nu (flera) Scrum Masters

Kort beskrivning av projektet och arbetsuppgifter

Inom Fondliv befinner vi oss i en spännande agil resa och behöver nu konsulter som kan axla rollen som scrum master för nya team i vårt safe-tåg. Uppdrag är att ge stöd till våra team i den agila resan.

Vi söker flera scrum masters då vi har flera team som saknar denna roll. Tåget går mot att bli ett affärsutvecklingståg vilket betyder att vi både har renodlade IT-utvecklingsteam men även affärsutvecklingsteam.

Som konsult kommer du verka i teamet, men även med din erfarenhet ge stöd, leda och inspirera våra egna scrum masters i rollen.

Kompetenskrav

• Safe-utbildad eller motsvarande

• Konsultnivå nivå 2 eller 3

• Svenska och engelska i tal och skrift

• Erfarenhet av scrum master-rollen

Önskat startdatum

2022-08-22

Önskat slutdatum

Uppdraget pågår i minst 6 månader

Omfattning (% av heltid)

100%

OBS: För att vi och kunden ska kunna göra en bra bedömning är det viktigt att lägga tid på motiveringen.

Rikta motiveringen kopplat till uppdraget och dina kompetenser, varför är du rätt person?

Samt ansök med ett tydligt CV i wordformat.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV

- timpris (inkl. omkostnader)

- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Start Date 4-7-2022

We are looking for a Software Engineer to our client in Stockholm!

Description:

Experienced embedded application developer needed for project work ~1y duration. Project consist of developing a sensor application that is used in the paper making industry.

Minimum 3 years of experience in software development in C++ preferred. Other requirements:

• A proven team player who thrives in an open-minded climate and close collaboration with your peers.

• Experience in modern C++ and standard libraries

• Experience of BSD, Linux,

• Experience with Git

• Experience with QT:s libraries

Experience of wireless communication for industrial environments is a plus

Experience in working in leading roles (project management and/or scrum master) is a plus.

Start Date 4-7-2022

We are now looking for a Project Manager on the behalf of our client.

Key responsibilities and deliverables:

 • Manage internal projects/initiatives or customer facing projects
 • Plan, budget and secure resources for projects – and also execute to ensure key project deliverables and acceptance
 • Interact with all key stakeholders in the projects and perform delivery follow-up, based on defined deliverables and KPIs
 • Be a key resource with regards to Telenor Connexion project execution process including compliance
 • Ensure viable maintenance of systems and technology either by Devops or handover to Operations
 • If required, take on other leading roles in the project execution environment

Educational and professional qualifications. Experience:

 • Education in business, engineering, IT or equivalent experience
 • You’ve been working in similar environments and have documented experience of leading projects and project management processes
 • At least 3 years’ experience from project management within Telecom/IT
 • General technical understanding and knowledge of software development and testing methods, including agile methods
 • Customer focused and business minded
 • Fluent in English, both written and spoken
 • Strong communication abilities – both written and verbal

The following experiences are qualifying:

 • Experience in leading projects and initiatives in an agile environment is qualifying as well as experience in agile transformation
 • Background in / understanding of different leading roles in an agile setup e.g. Scrum Master, Product Owner, Business Analyst
 • Experience in solution design and requirements work as well as experience in test methods/processes are qualifying
 • Knowledge of and experience from an IoT related area

For this assignment we will take 0.7% in Ework Service.

Start Date 4-7-2022

For our client EcarX we are looking for a DevOps Engineer

Ready to be part of rapidly advancing technology community together with us?

ECARX (ECARX Technology Co., Ltd.) is a leading automotive intelligence technology company, founded in 2016 by two automotive entrepreneurs, Li Shufu and Shen Ziyu, with offices in the cities of Hangzhou, Beijing, Shanghai, Wuhan, and Dalian in China, and in Gothenburg, Sweden. ECARX is committed to developing advanced open intelligent connected operating platform, which empowers automotive companies to jointly create a more intelligent and safer mobility experience.

ECARX has received strategic investment from Baidu, SIG (Susquehanna International Group, LLP) CVC (Corporate Venture Capital) and Hubei Changjiang Jingkai V2X Industry Fund LLP in 2020 and 2021.

ECARX aims to power a better and more sustainable life through smart mobility, with the mission of “shaping the future bond between people and cars by rapidly advancing the technology at the heart of smart mobility” to embrace the dynamic and innovative automotive market in the future. We gather the best talent, make best product, and together create our extraordinary journey.

What is like to work at EcarX Europe

We are unified by diversity, great ideas, and inclusiveness. Our colleagues are the most important part of story. You will matter and play a critical role in our journey. Your work will be noticed, partly as we are not that many colleagues yet, and we all have important parts to play.

There is plenty of room to learn and grow from our ongoing exciting changes or directly from our experts. We look for colleagues who always take the creativity to the next level, respond to the change, and strive for better, you will find it never boring@EcarX europe.

You’ll work alongside talented and collaborative group of colleagues who respect each other’s differences and seek to understand fresh perspectives. We have winning spirit.

You have real opportunity to shaping the future bond between people and cars by rapidly advancing the technology

As a member of the Operations team, you will:

Set up and improve developer environments from both Software Factory and IT perspective, enabling uninterrupted developer focus. Software Factory and IT work tightly and have a high degree of interaction, where sharing tasks and collaboration is part of the day-to-day work. Responsibilities are shared and there is no clear boundary between them, instead we are working in unison.

 • Enable a developer environment that helps the developer up-to-speed and reliable setup
 • Management of developers HW needs and common tooling configuration
 • First entry point in supporting the developers from a user perspective
 • Perform triage and delegate to respective part of organization
 • Single point of contact, with focus on user perspective
 • Setup and management of Service Desk, search engine and other user facing services
 • Communicate and roll out all changes, new features, and enablers by
 • Blog posts
 • Presentations
 • Documentation
 • Education

The teams at EcarX:

You will join an agile team with a great team culture of sharing knowledge where learning and trying new things is key in everyday work. Being curious and open-minded is a common talent for our team members and the team has full vertical control of its development tasks and innovation targets. Part of the work is also to participate in hubs to support progress and continuous improvement.

What you will do as a developer in Software Factory:

As a SW developer in Software Factory you will work in a truly agile environment. You will play an active part in planning, breakdown of work packages, implementation, and test of the Software Factory Features & Enablers. Our teams have complete ownership of developing a SW development and delivery flow. That means full responsibility for shaping our world-class product and our future

Who are you?

We are looking for new team members that are creative and are interested in finding solutions to new challenges. You are highly motivated by taking part in shaping a Software Factory and a high-performance development process from start to finish. We also think flexibility and at the same time also eagerness to share and push your own ideas are properties that will create success for our team.

Complete team competence profile needed:

 • CI/CD
 • DevOps
 • JIRA and Confluence configuration
 • O365, Outlook & Teams
 • Linux, Windows & MacOS
 • Containers
 • Python
 • Shell scripting
 • PowerShell
 • Git usage
 • Git management & support
 • IT and Cloud services
 • Active Directory
 • Azure
 • Cyber Security

Specific soft skills needed in this area and a prerequisite to be a candidate:

 • Communicative
 • Supportive
 • User friendly that puts the customer (developers) in focus

We offer continuously. That means that we sometimes remove the assignments before deadline. If you are interested we recommend that you apply immediately

Start Date 4-7-2022

For our client EcarX we are looking for a IT Security Engineer.

Are You ready to be part of a rapidly advancing technology community together with us?

EcarX (EcarX Technology Co. Ltd.) is a leading automotive intelligence technology company, founded in 2016 by two automotive entrepreneurs, Li Shufu and Shen Ziyu, with offices in the cities of Hangzhou, Beijing, Shanghai, Wuhan, and Dalian in China, and in Gothenburg, Sweden lead by our CEO Peter Rogbrant.

EcarX has received strategic investment from Baidu, SIG (Susquehanna International Group, LLP) CVC (Corporate Venture Capital) and Hubei Changjiang Jingkai V2X Industry Fund LLP in 2020 and 2021.

EcarX aims to power a better and more sustainable life through smart mobility, with the mission of “shaping the future bond between people and cars by rapidly advancing the technology at the heart of smart mobility” to embrace the dynamic and innovative automotive market in the future. We gather the best talent, aim to make the best product, and together create our extraordinary journey.

EcarX is committed to developing an advanced and connected operating system platform that empowers automotive companies to jointly create a smarter and safer mobility experience.

What it is like to work at EcarX Europe

We are unified by diversity, great ideas, transparency and inclusiveness. Our colleagues are the most important part of our story. You will play a critical role in our journey and your work will matter!

There is plenty of room to learn and grow from our ongoing exciting projects and directly from our experts. Since we are a newly formed company that is constantly changing and adapting as we go, having an entrepreneurial spirit is a plus!

We look for colleagues who always take creativity to the next level, respond to change, and always strives for better.

Citing a catch phrase used internally, you’ll find it: “Never boring at EcarX Europe”.

You will work alongside a talented and collaborative group of colleagues with a winning spirit who respect each other’s differences and seek to understand fresh perspectives.

You have a real opportunity to shape the future bond between people and cars by rapidly advancing the technology.

This is us, your new colleagues!

As a Senior IT Security Engineer, you will form a key part of the Cybersecurity & IT team here at ECARX. You, along with your team, will help ensure our employees and services are protected from a wide range of online threats.

This is how you could make an impact!

By joining one of our teams and participating in our daily work you will for sure make an impact. Our product will be deployed in millions of cars. It is the HMI of cars that meets the driver and passengers every day. Wouldn’t it be fun to be part of that?

Help us by sharing your expertise and knowledge in creating a maintainable, efficient and awesome solution that exceeds our stakeholders’ expectations!

Skills requirements

You are an open, flexible, and communicative person who has 4-5 years’ experience in multiple fields such as:

 • Cloud Security (Azure and/or Amazon’s AWS platforms)
 • Compliance Frameworks
 • IT Security Audits
 • Vulnerability Management
 • IT Security Incident Response
 • Application Security – SDLC
 • DevOps and CI/CD Security
 • IT Security Risk Management
 • IT Security best practices and code reviews
 • Kubernetes, Docker, or any other containerization architecture
 • Web application security
 • Social engineering attacks and mitigation (e.g. Phishing)
 • Identifying vulnerabilities in software, systems, and processes
 • Writing technical documentation

In the day-to-day work tasks, you will be working with teams and individuals to identify, track and fix vulnerabilities/risks in both systems and processes. Moreover, you will be helping the teams to identify and evaluate new security tools and services. You will be a key individual in the IT Security team and you will promote the secure ways of working across all areas of the organisation.

Finally, a good understanding or working knowledge of common security frameworks (ISO 27001, SOC3, PCI-DSS, NIST, etc), compliance and regulatory requirements.

And it'll be awesome if you also have or want to learn

 • Knowledge of SIEM systems
 • Experience of penetration testing
 • Understanding of the OWASP Top 10
 • A working knowledge of common CI/CD systems and code repository tools like Gitlab

We offer continuously. That means that we sometimes remove the assignments before deadline. If you are interested we recommend that you apply immediately

Start Date 4-7-2022

Fullstack/backendutvikler som kan gå inn i team Objektutvelgelse/team Risikovurdering i Tolletatens digitaliseringsprogram

De mest fremgangsrike landene i verden har alle minst èn ting til felles – et velfungerende tollsystem som sikrer etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. En rivende teknologisk utvikling, økt globalisering og fremveksten av nye handelsplattformer og distribusjonsmåter endrer imidlertid forutsetningene for hvordan vi rigger oss for å møte en ny hverdag. I Tolletaten har vi tatt

kravene til omstilling på dypeste alvor. Med produkttankegang, tverrfaglige team og smidig metodikk er vi nå på hugget for å utvikle morgendagens offentlige sektor.

Tolletatens digitaliseringsprogram er Tolletatens største utviklingsinitiativ gjennom tidene. Målet er å bygge innsiktsbaserte løsninger som skal holde Norge trygt også i fremtiden. For deg, familien din, byen din og landet ditt. Det innebærer nye digitale systemer som risikovurderer vareflyten på vei, sjø, luft og skinner, slik at hverdagsheltene våre på grensen får analyse og beslutningsstøtte i

verdensklasse.

Tolletatens samfunnsoppdrag er kritisk viktig for nasjonens sikkerhet. Men selv om vi jobber med alvorlige saker så tar vi ikke oss selv så høytidelig internt. Hos oss står trivsel og arbeidsmiljø høyt i kurs. Og hvis du velger å jobbe sammen med oss så skal vi gjøre alt vi kan for at du får en god og lærerik opplevelse. Kanskje har du sett på tv-serien Toll? Det gir deg et lite innblikk i vår hverdag. Den

dype forståelsen får du om du velger å bli med på Norges mest spennende digitaliseringsreise.

Velkommen til Tolletaten!

Beskrivelse av oppdraget

Som fullstack/backendutvikler i Digitaliseringsprogrammet/i Tolletaten får du mulighet til å jobbe med design, utvikling og test av systemstøtten for å forbedre Tolletatens arbeidsprosesser for å planlegge, utføre og følge opp kontrollaktiviteter.

Fullstack/backendutvikleren vil inngå i et/flere autonome team, fortrinnsvis team Objektutvelgelse og team Risikovurdering. Teamene jobber etter Tolletatens smidige utviklingsmetodikk, som har innslag fra både devops og scrum. Det deployes kode til produksjon daglig og teamene er selv ansvarlig for oppfølging og monitorering av løsningen i produksjon.

Som deltaker i teamet får man mulighet til å jobbe med dagens teknologi, spennende oppgaver og dyktige teammedlemmer. Man jobber tett opp mot og sammen med produkteiere og har som utvikler store muligheter for å delta i løsningsdesign og løsningsutforming. For den riktige profilen kan det være mulighet for utvidet ansvar.

Teknologisk plattform

Teamene jobber inn mot en verdikjede hvor arkitekturen er en basert på en felles oppgaveorientert brukerarbeidsflate med mikrotjenester / avgrensede systemer i backend. Flyten i løsningene er hendelsesorientert, og vi benytter Apache Kafka som kommunikasjonsløsning, i hovedsak med JSON som format.

Løsningene utvikles i Java 11 med Spring Boot og kommuniserer med små micro-frontends utviklet i React / Material UI, og med REST-baserte grensesnitt. Vi benytter PostgreSQL og ElasticSearch til lagrings- og søkeløsninger; produksjon kjøres i OpenShift cluster. Kodebasen ligger i Git (Bitbucket) og vi bruker Jira og Confluence som dokumentasjons- og støttesystemer, sammen med bl.a. Jenkins og Nexus. Grafana brukes som GUI for overvåking.

Konsulenter som tilbys for dette oppdraget forventes å inneha følgende kvalifikasjoner:

Utdanning:

 • Datateknikk, informatikk, fysikk og matematikk eller tilsvarende
 • Minimum Bachelor

Erfaring/kompetansekrav:

 • God kjennskap til Apache Kafka
 • God kjennskap til å utforme hendelsesorientert arkitektur (både i design og utvikling)
 • Meget god kjennskap til mikrotjenestearkitektur på Java-plattform
 • God kjennskap til REST-tjenester
 • Ønskelig med kunnskap om SQL-databaser, gjerne PostgreSQL
 • Ønskelig med kunnskap om OpenShift, eller i hvert fall Docker og Kubernetes
 • En fordel med kunnskap om automatisert regresjons- og/eller ytelsestesting
 • En fordel med erfaring rundt parallellisering og/eller ytelseskritiske systemer

Som fullstackutvikler har du i tillegg kunnskap og erfaring med følgende teknologier:

 • Apache Kafka
 • React og Redux
 • TypeScript
 • HTML 5, CSS

Smidig metodikk og -arbeidsmetoder og er godt kjent med verktøy for automatisert testing, bygging og deployment

Krav:

 • Det forventes relevant erfaring og dokumenterte resultater fra utvikling med angitte verktøy/plattformer, dette vil bli gjenstand for spørsmål i intervju med aktuelle kandidater

Personlige egenskaper/egenskaper som er relevante:

 • Pragmatisk og løsningsorientert/resultatorientert
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner

Varighet på delavtale: Ca. 15.08.2022 – 30.06.2023 (fleksibel med tanke på ferie)

Arbeidsbelastning: 100 % (1-2 ressurser)

Arbeidssted: Tolletatens lokaler i Oslo

Søknadsfrist: tirsdag 12.07

Start Date 4-7-2022

For vår kunde Tietoevry søker vi Java utvikler.

Vi ser etter en utvikler som har hovedfokus på backend utvikling, men som også kan ta enkelte frontend oppgaver.

Krav til kompetanse:

 • Minimum 2 års erfaring innenfor Java
 • Tech Stack: java, maven, react, jooq, openapi, oracle, docker, k8s, jenkins, flyway, spring batch, helm

Ingen krav til norsk språk, men må jobbe onsite fra Oslo.

Oppstart: August 2022 - 31.12.2022 opsjon om forlengelse.

Aktuelle kandidater vil bli presentert fortløpende.

Kundespesifikke vilkår:

90 dagers betalingsbetingelser. For lenge? Kjøp PayExpress for 3,2% og få betalt 1-3 dager etter godkjent tidsrapport.

Start Date 4-7-2022

For our client Tietoevry we are looking for a junior HR operations consultant to be included in their delivery towards one of their end-clients.

HR Operations is the organizations first point of contact when it comes to HR related questions and requests and handles the day-to-day operations of the Human Resource function. Our mission is to make life easier for our people and in our daily work we focus on collaboration, process automation and manager knowledge.

Key tasks and responsibility HR Operations

Manage and develop operational HR processes:

• Carry out responsibility throughout the entire life cycle including areas such as: employment, onboarding, compensation and benefits, payroll, terms and conditions, organizational changes, work environment, time reporting and off boarding

Provide HR related guidance:

• Provide policies, procedures and templates that are up to date and in line with collective agreements and local laws

• Own an employee handbook that is fit for purpose and contains as many commonalities across countries as possible

• Advise leaders and employees in human resource related matters

Enable HR data & Analytics:

• Ensure high quality HR data

• Provide HR data & analytics to the business to give meaningful insight

Support HR activities and projects:

• Support HR in business with strategic human resource projects

• Support global HR functions in yearly recurring activities such as engagement survey, performance management process etc.

• Support merger, demerger, acquisition, and outsourcing projects involving HR activities

Your role

In this role the ticket system Zendesk as well as the personnel system Workday will be your primary tools. The job is a lot about service and administration. You will start by handling the most basic processes and then have the possibility to grow with the assignment and have increased responsibility. You will work closely with a team of 8 colleagues within HR Operations but also having daily cooperation with other HR colleague and other support functions.

Personal traits must have:

• Work well under preasure

• Independent

• Flexible (ability to reprioritize)

• Fast learner

• Team player

Personal traits nice to have:

• Integrity to question current ways of working

Experience/skills must have:

• A relevant academic degree such as HR

• Experience within a broad HR operations role (1-2 years)

• Fluency in Swedish and English

• Proven ability to master IT systems

Experience/skills nice to have:

• Proficient Excel user

• Experience of the personnel system Workday

• Experience of a ticket system (ex Zendesk, Service Now)

• Experience of working in a global Company

Other

Start: July or beginning of August at the latest

Hours a week: Fulltime, until 31st of Dec 2021 (prolonging possible)

Place: Hybrid (Solna Arenastaden office and remote)

Client specific terms

- Terms & conditions for this client includes a 95 days payment period. Too long? Buy PayExpress and for 3,13% (inc. VAT) on the contract and receive payment 1-3 days after approved time report..

- If you are contracted at Tietoevry, a mandatory security check will be required. To stay one step ahead in case you'd be hired as a subcontractor please order an extraction to your criminal record via the following link. The envelope needs to be unopened. It won't be required until we've initiated a possible contract with you. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

-The consultant needs to be employed by the subcontractor.

We present candidates continuously to the client. This means that we sometimes remove the assignment from our website earlier than the last application day. If you are interested in an assignment, we recommend that you apply immediately.

Start Date 4-7-2022

Till vår kund söker vi nu en Infrastructure Engineer

Övergripande uppdragsbeskrivning

Bolaget har inlett en resa för att modernisera och automatisera vårt nuvarande infrastrukturlandskap genom att använda moderna molntjänster och automation både i moln och on prem. Detta innebär att våra teammedlemmar är fullt upptagna med dessa aktiviteter och vi behöver därför hjälp med det dagliga flödet av ärenden såsom release och change i vår on prem-miljö.

Du bör ha en god förståelse för kärn-infrastrukturkomponenter så som servrar, databaser och lagring, både i traditionella sammanhang och molnlösningar .

Fokus ligger på hantering av inkommande ärenden gällande release, change och incidenter. Vi lever i en vardag med otroligt höga krav på stabilitet och säkerhet, därför kommer du att vara en viktig kugge i maskineriet.

Våra kunder är främst .NET och Java utvecklare där vi utvecklar och driftar plattformarna som supporterar deras applikationer på ett säkert och hållbart sätt.

För att lyckas i rollen tror vi att du är en nyfiken lagspelare där du ser samarbete som en nyckel till framgång. Vi ser gärna att du har kunskap inom Terraform, GIT och Azure DevOps för automation, versionshantering och end-to-end flöden. Du måste ha kompetens inom applikation- och webserver (IIS Tomcat).

Skallkrav

 • Automation (Powershell/Terraform/GIT)
 • Windowsmiljö
 • Application server IIS/Tomcat
 • F5 Lastbalansering och publicering
 • Behärskar svenska i tal och skrift

Börkrav

 • Azure Engineer (Compute/Nät/Storage/SQL)
 • Octopus Deploy

Personliga egenskaper

Du är en nyfiken lagspelare som ser samarbete som en nyckel till framgång!

Startdatum: 2022-08-22

Slutdatum: 2023-01-31 (Med chans till förlängning)

Omfattning (% av heltid): 100%

Ort: Stockholm

Distansarbete: Delvis på distans

OBS:

För att vi och kunden ska kunna göra en bra bedömning är det viktigt att lägga tid på motiveringen.

 • Rikta motiveringen kopplat till uppdraget och dina kompetenser, varför är du rätt person?
 • Samt ansök med ett tydligt CV i wordformat.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV

- timpris (inkl. omkostnader)

- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Start Date 4-7-2022

We are now looking for a Java Developer for one of our clients.

We are looking for a Java Developer, to work with our client, to support our clients ambitious growth plans. You will work amongst experienced and knowledgeable teams collaborating to achieve the best results for our clients customers.

The impact you will have

 • Subject Matter Expert in the area of Billing, working closely with the Head of Billing to provide specialist support to the wider business
 • Design and develop software solutions in Java to enable proper integration of billing system
 • Lead on projects ensuring processes and systems are suitably scalable to support growth plans
 • Ensure application designs conform with business goals
 • Identify and resolve any technical issues arising
 • Propose changes to current Java infrastructure
 • Provide expert guidance on billing solutions to support improvements to the billing process to automate and reduce billing timeframes
 • Identify the root cause of credits and implement process improvements or system enhancements to ensure that the credit/dispute does not reoccur

The skills and experience that we are looking for

 • Strong experience with Java, databases and caching
 • Micro-Service Architecture & Frameworks
 • Strong Mathematical and Computer Science abilities
 • Engineer/Graduate Master level education, preferably PHD level
 • Basic Understanding of the concepts of MVC (Model-View-Controller) Pattern and RESTful web services
 • Great Team Player with excellent communication skills
 • A Customer Centric, passionate around providing excellent customer experience
 • Familiarity with AngularJs, Kubernetes, Kafka
 • Understanding of building tools like Ant, Maven, Gradle, etc
 • Good technical writing skills
 • Experience in machine learning is preferable, but not essential
 • The role will be based in Denmark so residency in Denmark is required along with a fluency in the English Language.

Start date: Asap

Duration: 6 months with possible extension

Location: Ørestad, Denmark (combination of onsite/remote work is possible)

We offer candidates continuously. This means that we sometimes remove the assignments before deadline. If you are interested, we recommend that you apply immediately.

Start Date 4-7-2022

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Tjänstedesigner för VGR's patientportal.

Uppdragsbeskrivning

Vi önskar stöd från en Ux/Tjänstedesigner med tidigare erfarenhet av att utveckla digitala tjänster offentlig sektor. Konsulten kommer att i koppling till projektet "Patientportalen 1.0 Cerner Virtual" självständigt driva designprocessen med hjälp av olika metoder och verktyg, genomföra research och bygga prototyper som ska kunna testas och vidareutvecklas i samskapande med användare. För detta krävs en god analytisk förmåga och förmågan att kunna sammanföra och samskapa med olika aktörer. I rollen levererar du användbara upplevelser/koncept/tjänster/lösningar för invånare och patienter:

 • Facilitera, driva och leda designprocessen med hjälp av olika metoder och verktyg.
 • involvera patienter, närstående, medarbetare, och kringliggande system i utvecklingsarbetet.
 • Testa! Att kontinuerligt skapa prototyper och testa hypoteser och förändringsförslag ihop med patienter, närstående och medarbetare under hela utvecklingsarbetet.
 • Använda ett helhetstänk där både detaljer och helhet designas så att alla inblandade parter kan interagera med varandra på ett värdeskapande sätt.

Bakgrundsbeskrivning

Koncernstab Digitalisering har som uppdrag att stötta den digitala transformationen i hela regionen. Vi ser framöver att de resurser vi har till vårt förfogande kommer att minska och nya behov uppstår ständigt. Därför måste vi förändra våra arbetssätt och förhållningssätt i grunden för att uppnå målen och genomföra vårt uppdrag. Här ser vi att vi behöver få in ny kompetens och nya arbetssätt i form av tjänstedesigners och ux designers.

Vi söker en ux/tjänstedesigner som kan vara med och bidra i att utveckla framtidens patient- och invånartjänster inom Västra Götalandsregionen.

Komeptensprofil

 • Du har en utbildning inom design på universitetsnivå lägst motsvarande kandidatexamen. Du har flera års erfarenhet av arbete som tjänstedesigner inom olika områden. Vi ser gärna att du också har erfarenhet från att ha arbetat inom offentlig sektor och/eller digitalisering
 • Som person är du prestigelös och har förmåga att entusiasmera, inspirera och engagera andra. Du är kommunikativ, pedagogisk och är bra på att skapa förtroende.
 • Du får med dig människor genom att se möjligheter och sprider gärna goda erfarenheter på ett positivt sätt. Din samarbetsförmåga gör att du kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
 • Ha ett helhetsorienterat angreppssätt för att hantera arbetet gällande kundupplevelse, affärsmodellering, organisation och innovation.
 • Erfarenhet utav att genomföra research användar-resor, kundresekartor och förmågan att analysera och ta insikter vidare i utvecklingsarbetet.
 • Det är även viktigt att du tar ansvar, är självgående och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Genom din handlingskraft får du saker att hända – på riktigt!
 • Du är flexibel, kan förstå utmaningar ur flera perspektiv och inser att ingenting i en tjänstedesigners vardag handlar om dig.
 • Kunskap utav någon av de vanligaste verktygen som används i branschen som ex. Adobe Creative cloud, Figma mfl.
 • Arbetat i uppdrag/projekt enligt agila metoder.

Skallkrav

 • Erfarenheter från liknande uppdrag.
 • Förmåga att hantera kunddialog och beställardialog på ett professionellt sätt.
 • Stor vana att driva designarbete att skapa delaktighet, framåtdrift och förståelse genom att involvera kunder, användare och andra intressenter i arbetet.
 • Ha en innovativ förmåga till nytänkande och ett öppet och normkritiskt förhållningssätt.
 • Förmåga att visa på ett tydligt ledarskap och god förmåga att kommunicera i en komplex miljö.
 • Konsulten bör vara drivande, lyssnade, stresstålig eller ha erfarenhet av att jobba agilt.
 • Erfarenhet av att arbeta med tjänstedesign på strategisk nivå med arbete över team, avdelningar, produkt-/affärsområden och kanaler.
 • Erfarenhet av kvalitativ research genom djupintervjuer och intervjuteknik.
 • Erfarenhet av att förbereda och leda workshops och samskapande designarbete.
 • Erfarenhet av att analysera kvalitativ research och paketera dessa till för organisationen agerbara insikter och koncept.
 • Erfarenhet av att skissa och visualisera lösningar och prototyper i flera olika kanaler.
 • Konsulten bör ha förmågan att kunna konceptualisera och ta fram prototyper med hjälp av Figma
 • Referenser

Meriterande

 • Konsulten bör ha viss förkunskap kring arbetet med offentlig sektor gärna Västra Götalandsregionen
 • Konsulten bör ha god kunskap om IT-nära utvecklingsarbete och agilt arbetssätt och kan paketera lösningar utifrån en agil utvecklingsprocess försäkerställa genomförbarhet och effekt.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Start Date 30-6-2022
Remote Work possibility

Our Client designs and manufactures measurement systems to provide suitable environment for scientific research. Our Client needs a talented test engineer to join their project. This Client values curious mindset and thrive to progress and continuosly learn more and develop better measurement systems. 

We are looking for a test engineer who has experience of manual testing of an embedded software in both hardware and software environments. Basic understanding of Java would be helpfull. You will join to a ongoing project. They are currently developing software to help control science gear e.g. their temperatures. This happens with Java backend which runs on Spring Boot. Web app is built with React. Your task will be to test backend functionality and integrations between SW and HW layers. In later stages this role might include user interface testing. 

Passion for technology and science accompanied with creativity and quality centered mindset are the traits we look for in candidates. You will fit right in if you prefer to work in English speaking organization. We hope you are also able to work at some degree onsite hence this role includes hardware to consider.

Interviews are on week 27, so don't hesitate to email if interested!