Nordic Freelance Projects

Get an email only when there is a project that matches your profile

Projects

Start Date 21-10-2021
Remote Work possibility
How about a project in the pinnacle of technical and engineering development in Finland? Our customer has a few teams going through a truly interesting organisational change and are looking for highly experienced Scrum Masters to bring more agility in their work.

There's a spot for two close to "text-book" Scrum Masters. Main responsibilities in this role:
- Coaching two Scrum teams towards further self-organization and agility
- Coaching Product Owner and stakeholders for increased agility
- Ensuring and facilitating good team meetings and events
- Opportunity to get and give support in their Scrum Master community, and work together to progress agility throughout the customer

Expectations:
- You've worked as Scrum Master for different kinds of teams
- Proven track record of creating lasting change in a team
- Mindset of agile, lean and self-organizing teams
- Good understanding of the servant-leadership role
- Interest to coach teams and people and facilitating events (both remote and face-to-face)
- Good communication skills in English
- Teamwork and team-building skills
- Ability to work in onsite-hybrid model after the pandemic situation. Offices in Vantaa

The following are not mandatory but you'll be a candidate like no other if you also have:
- Coaching background and/or training
- Product Owner experience, in order to coach Product Owners
- Software background to speak the same language with the team
- Finnish language skills

Not needed:
- Domain knowledge about the measurement applications (you get to learn it)
- Programming skills (not a developer position)

The customer is a global leader in weather, environmental, and industrial measurements. They work with prestigious scientific institutions like MIT and are not playing around with their technology. If this sounds like your jam, let's discuss 🤓

Allocation: 100%
Start: Asap
Duration: Longer project
Location: Remote-onsite hybrid. HQ in Vantaa.
Language: English (Finnish seen as an advantage)
Start Date 21-10-2021
Deadline: 05.11.2021 09:00
Location: Oslo
Workload: 100%
Duration: 01.12.2021 - 01.12.2022, with option to prolong
Language: Norwegian

Bedriften, ved team Kunde eier en samling tjenester både for fordels- og rettighetsprogrammer, og består av rettighetsadministrasjon og selvbetjeningsløsninger for ansatte i jernbanesektoren. Hovedoppgavene er å videreutvikle og forvalte Personalbillettordningen innen jernbanesektoren og bistå operatører med tildeling av rettigheter til ulike rabattordninger. Bedriften har på oppdrag for Jernbanedirektoratet ansvar for dataforvaltning og håndtering av personaldata som er underlagt GDPR-krav. Teamet har også ansvar for kundeprofiler som gir tilgang til ovenfornevnte rettigheter eller kundeprogram inklusiv earn/burn håndtering.

Applikasjon-porteføljen består av flere backend-tjenester, orkestreringstjenester, rapporter og to sluttbrukergrensesnitt. Tjenester vi har ansvaret for er kundeprofiler, opptjente rettigheter, samtykker, plattform for personalbillettordning i jernbanesektoren, samt selvbetjeningsløsninger for oppfølging av ansattes skattefordelsforbruk. Alle data som knyttes opp mot ansatte er underlagt streng tilgangskontroll.

Arbeidsoppgavene/ansvarsområdene til tech lead vil omfatte følgende:

Techlead er arkitektenes kontaktpunkt innad i teamet, og er også teamarkitekt, bindeledd mellom teamet og arkitektur og teknologistyring. Techlead har ansvar for:
- At teamets arkitektur og teknologivalg er i tråd med overordnede føringer.
- At arkitektur og teknologivalg innad i teamet er konsistent og dokumentert.
- At det blir tatt beslutninger på arkitektur og teknologi – og at de følges.
- Techlead skal også kunne utføre fullstack utviklingsoppgaver. Se beskrivelse av arbeidsoppgaver for fullstack-utvikler.

Arbeidsoppgavene/ansvarsområdene til fullstack-utvikler vil omfatte følgende:
Utvikleren skal bidra på alle team Kunde sine ansvarsområder, både for brukerorienterte produkter, for backend-tjenester og datadesign. Utvikleren har ansvar for:
- Å levere tjenester og brukerflater som følger teknologivalg, retningslinjer og beslutninger for team Kunde.
- Å delta på felles møter og teamaktiviteter i team Kunde.
- Å levere kode av god kvalitet og dokumentere i henhold til standarder hos bedriften.

Minimumskrav som gjelder tech lead:
- Konsulenten må ha relevant utdanning på bachelorgradsnivå eller høyere.
- Konsulenten må ha minimum 6 års relevant arbeidserfaring.
- Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i bedriften. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
- Konsulenten skal ha erfaring fra techleadrolle eller tilsvarende.
- Konsulenten skal ha erfaring med møteledelse.
- Konsulenten skal ha erfaring med design og utvikling av systemer med distribuert arkitektur.
- Konsulenten skal ha erfaring med tilgjengeliggjøring og konsumering av API’er.
- Konsulenten skal ha erfaring med i skytjenester.
- Konsulenten skal ha erfaring med utviklingsprosjekter som stiller krav til sikkerhet og GDPR.
- Konsulenten skal ha jobbet som fullstack-utvikler med relevant erfaring fra å jobbe med JavaScript, React, Node.js, Java, Kotlin.

Evalueringsmomenter for tech lead er konsulentens (grad av) erfaring med:
- Det vil telle positivt om konsulenten har erfaring fra utvikling av tjenester som håndterer persondata i henhold til GDPR i kollektivsektoren (personalbillettordningen).
- Erfaring med OKR målstyring.
- Erfaring med Google Cloud og Azure.
- Erfaring fra større smidige IT-prosjekter der man jobber på tvers av flere team.
- Erfaring med ansvar for å sikre best mulig arkitektur og teknisk løsning i et tverrfaglig utviklingsteam.
- Erfaring med utvikling av distribuerte systemer.
- Erfaring med utvikling av responsive webløsninger med fokus på universell utforming, tilgjengelighet og WCAG-krav.
- Erfaring med backend-løsninger på tvers av team.
- Erfaring med Harness og designverktøyet Figma.
- Erfaring med testautomatisering vha ende til ende tester uavhengig av eksterne API’er.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Start Date 21-10-2021
Location: Oslo, Norway
Language: Norwegian
Duration: 01.12.2021 - 01.12.2022, with option to prolong
Deadline: 05.11.2021, 09:00
Workload: 100%

Bedriften ved team Kunde eier en samling tjenester både for fordels- og rettighetsprogrammer, og består av rettighetsadministrasjon og selvbetjeningsløsninger for ansatte i jernbanesektoren. Hovedoppgavene er å videreutvikle og forvalte Personalbillettordningen innen jernbanesektoren og bistå operatører med tildeling av rettigheter til ulike rabattordninger. Bedriften har på oppdrag for Jernbanedirektoratet ansvar for dataforvaltning og håndtering av personaldata som er underlagt GDPR-krav. Teamet har også ansvar for kundeprofiler som gir tilgang til ovenfornevnte rettigheter eller kundeprogram inklusiv earn/burn håndtering.

Applikasjon-porteføljen består av flere backend-tjenester, orkestreringstjenester, rapporter og to sluttbrukergrensesnitt. Tjenester vi har ansvaret for er kundeprofiler, opptjente rettigheter, samtykker, plattform for personalbillettordning i jernbanesektoren, samt selvbetjeningsløsninger for oppfølging av ansattes skattefordelsforbruk. Alle data som knyttes opp mot ansatte er underlagt streng tilgangskontroll.

Arbeidsoppgavene/ansvarsområdene til fullstack-utvikler vil omfatte følgende:
Utvikleren skal bidra på alle team Kunde sine ansvarsområder, både for brukerorienterte produkter, for backend-tjenester og datadesign. Utvikleren har ansvar for:
- Å levere tjenester og brukerflater som følger teknologivalg, retningslinjer og beslutninger for team Kunde.
- Å delta på felles møter og teamaktiviteter i team Kunde.
- Å levere kode av god kvalitet og dokumentere i henhold til standarder hos Bedriften.

Minimumskrav som gjelder fullstack-utvikler:
- Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i bedriften. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
- Konsulenten skal ha erfaring med skytjenester.
- Konsulenten skal ha erfaring med utviklingsprosjekter som stiller krav til sikkerhet og GDPR.
- Konsulenten skal ha jobbet som fullstack-utvikler med relevant erfaring fra å jobbe med JavaScript, React, Node.js, Java, Kotlin.
- Konsulenten skal ha relevant erfaring fra utvikling der man bruker et designsystem med felles komponenter til web.

Evalueringsmomenter for fullstack-utvikler er konsulentens (grad av) erfaring med:
- Det vil telle positivt om konsulenten har erfaring fra utvikling av tjenester som håndterer persondata i henhold til GDPR i kollektivsektoren (personalbillettordningen).
- Erfaring med Google Cloud og Azure
- Erfaring med å jobbe med Scala/Scalatra.
- Erfaring med utvikling av distribuerte systemer.
- Erfaring med utvikling av responsive webløsninger med fokus på universell utforming, tilgjengelighet og WCAG-krav.
- Erfaring med OKR målstyring.
- Erfaring med backend-løsninger på tvers av team.
- Erfaring med Harness.
- Erfaring med UX-prinsipper og interaksjonsdesign.
- Erfaring med universell utforming av digitale løsninger.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Start Date 21-10-2021
Our customer is a front running media and learning company impacting the lives of millions every day. Their learning products and services enable teachers to teach every child to reach their full potential. Their Finnish media provide independent journalism and engaging entertainment also for generations to come. They have a unique cross-media position that offers the widest reach and tailored marketing solutions for our business partners.

So what's the project is about:
The customers Information Security department is looking for a project support professional to support the execution of their Information Security Program. This is program is a 3-phase program with the objective of further improving the customers maturity level in Information Security capabilities.

What's your role in all of this?
In order to maintain a structured approach, the customer is looking for a Project Management Officer that will be responsible of facilitating the basic structure of the program and any dedicated project teams in terms of structuring meetings, managing the agenda, sharing meetings minutes, tracking progress on action items, etc. This role is considered to be vital for the success of the Information Security Program. Project Management Officer reports to Project Managers and Program Management Office and also supports in reporting to key business and IT stakeholders.

Responsibilities listed below (all responsibilities below to be considered from IT angle):
- Support Project Managers in leading, coaching and delivering of multiple projects within the information security Program portfolio according to project process.
- Support Project Managers in budget control, validate schedule and manage & allocate resources
- Manage project logs as action, issue and risk logs
- Manage project documentation, meeting agendas and minutes
- Monitor quality & performance of projects
- Support in project communication and reporting to stakeholders
- Lead and facilitate any dedicated project teams in executing the project plan and realizing the outcome
- Maintain project deliverable lists and task plans, including also tasks and deliverables needed for solution hand-over for service operations
- Identify and coordinate cross-project dependencies, supervise of cross project team topics
- Track milestones and scope including project change requests and decision management
- Manage and monitor expectations and how expectations are meet
- Manage project phasing and acceptance of deliverables
- Report to Project Managers and Program Management Office

Requirements:
- Solid, minimum 5 year experience on IT solution delivery and/or operations, preferably related to information security.
- In addition to skills needed to cover responsibilities listed above that candidate should also possess high levels of the below skills to perform well in the role:
- Written and verbal communication skills in English & Finnish
- Capacity to manage high stress situations
- Prior knowledge from collaboration tools such as Monday.com, Jira, Confluence, MS Teams
- Experienced with structuring complex projects with multiple workstreams
- Accurate and motivated.
- Ability to challenge professionals based on what has been agreed (process rather than content)

- Acquainted with the basic concepts and terminology in the field of IT
- Experience on information security improvement topics e.g., security standards & guidelines, maturity assessments, risks & incident management etc. is considered as a plus

Allocation: 100%
Start: ASAP
Length: until 12/2022
Location Helsinki, if not agreed otherwise
Language: Finnish & English
Start Date 21-10-2021
Remote Work possibility
Startdato: 01.12.2021
Sluttdato: 01.04.2022, med opsjon på forlengelse opptil 6 måneder
Omfang: 100%
Sted: Oslo / Trondheim / Tromsø

Søknadsfrist: 02.11.2021

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering.

Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til informasjon- og applikasjonstjenestene (systemene) som skal understøtte arbeidsprosessene og vi mangler systematikken rundt informasjon og informasjonsflyt mellom ulike prosesser og systemer. I dagens situasjon er også systemstøtten svak eller mangelfull som gjør at en del av prosessene utføres svært manuelt.

Vi har behov for en arkitekt som kan drive gjennom en kartlegging som gjør oss i stand til gradvis å effektivisere og øke kvaliteten på våre tjenesteleveranser. Vi ser for oss en oversikt der det kommer tydelig fram hvilket behov vi har for å utvikle både prosessene og systemene, og at det skal være mulig å prioritere tiltak for å gjennomføre en gradvis forbedring. Vi foretrekker å fokusere på en to-be tilstand, men ser også nødvendigheten av en kartlegging av as-is situasjonen for å evne å nå framtidssituasjonen.

Absolutte krav:
- Konsulenten skal ha minimum 3-5 års erfaring med å analysere og strukturere behov li tråd med våre behov.
- Konsulenten skal ha minimum 3-5 års erfaring med utforming av målbilder og veikart
- Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
- Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
- Erfaring med å kartlegge sammenhengen mellom verdikjede, prosess og informasjons- og applikasjonstjenester
- Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
- Erfaring fra telekombransjen eller bransjer med liknende verdikjeder
- Erfaring fra tilsvarende oppdrag
- Relevant utdannelse, kurs, sertifisering, eksempelvis TOGAF, Archimate og BPMN.
Start Date 21-10-2021
Remote Work possibility

Moderni asiakkaamme, täyden palvelun ICT - kokonaistoimittaja, joka tuottaa asiakkailleen palveluja elinkaaren toteutuksesta ylläpitoon ja kehitykseen etsii nyt ERP projektiin järjestelmäasiantuntijaa/projektipäällikköä!

 

Työtehtävät pääpiirteittäin...

 • Exit Legacy ERP 2022 projekti
 • Suunnitella ERP-arkkitehtuuri  ylätasolla
 • Suunnitella ERP-projekti: Projektin vaiheet, ylätason aikataulu
 • Arvioida kustannus projektille ja ohjelmistolle
 • Etsiä sopivat projektin toteuttajat – kilpailuttamisen apu
 • Optiona alkutoimeksiannon jälkeen toimia projektipäällikkönä

 

Odotamme sinulta....

 • Laajaa kokemusta PK-yritysten ERP-hankkeista ja eri ohjelmistoista.
 • Riippumattomuutta brändeistä ja avointa lähestymistä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Tarjoamme mahdollisuuden toimia alku toimeksiannon jälkeen hankkeen projektipäällikkönä.

Kesto n 6 kk . Allokaatio 50 % – 100%. Aloitus 15.11.2022 tai sopimuksen mukaan aikaisemminkin.

 

Kiinnostuitko ? Ole yhteydessä Timoon

Start Date 21-10-2021
Remote Work possibility

Projektin kuvaus ja tiimi

Työtehtävien vaihtumisen myötä asiakkaamme etsii scrum masteria vahvistamaan tiimiensä toimintaa. Vastuullasi on kaksi scrum tiimiä. Tehtäviisi kuuluu kehitystiimin, Product Ownerin ja muiden sidosryhmien auttaminen ketterän kehityksen saralla. Asiakkaalla toimitaan hybridimallissa, osin etänä, osin Vantaan toimistolla.

Mitä odotamme sinulta, on kokemusta useammalta vuodelta ja useamman tiimin scrum masterina toimimisesta. Koulutuskokemusta ketteriin menetelmiin ja kykyä organisoida tiimin tapaamiset ja mahdolliset tapahtumat. Muutosjohtamistaitoja ja hyviä englannin kielen taitoja. Kehittäjätausta on plussaa, joskin tässä tehtävässä ei tarvitse itse koodata.

Tämä on kiinnostava mahdollisuus, koska pääset toimimaan eri kehitysvaiheissa olevien tiimien kanssa. Yksi tiimeistä on toiminut vasta vuoden ja jokaisella tiimillä on omat vahvuutensa. Pääset mukaan asiakkaan scrum master -yhteisöä ja mahdollisuuden tuoda ketteriä toimintatapoja myös muualle asiakasyritykseen.

Aikataulu

Aloitus on joko joulukuussa tai tammikuussa. Haastattelut ovat marraskuun ensimmäisillä viikoilla ja päätökset viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Jos haluat jutella tarkemmin, ole yhteydessä heta.issakainen@finitec.fi. Lähetä cv samalla, niin pääsemme nopeammin eteenpäin.

Project description and team

Due to normal employee changes our industry sector client is looking for a scrum master. Your responsibility is to coach agile methods and coordinate two scrum teams, help the developers and Product Owner. Hybrid working model is in use, partly remote work and partly onsite in Vantaa office.

What we expect, is years (5+) of experience on Scrum Master duties and most preferably acting as a Scrum Master for multiple (2+) teams at the same time. Agile methods coaching experience and experience on facilitating team events f2f and remote. Change management skills are appreciated. Finnish language skills and previous development experience are a plus. This assignment does not include developing.

This is an interesting case, since you are able to coach teams that are in a different agility level, one team has only been working together one year. Teams have different strengths. You are able to join our clients scrum master community and progress agility throughout the company.

Schedule

Project starts in December or January. Interviews will be held in the first weeks of November and the decisions are made until the end of November.

If you are interested, send your cv to heta.issakainen@finitec.fi and let's discuss more!

Start Date 21-10-2021

Etsimme finanssialan asiakkaallemme kokenutta Test Engineeriä. Roolissa vastaat testauksen raportoinnista (Jira / Conlfluence).

 

Sinulta löytyy kokemusta testauksen eteenpäin viennistä, suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Ymmärrät myös suorituskyky-, tietoturva-, automaatiotestauksen ja testidatan merkityksen. Lisäksi ketterät toimintamallit ovat sinulle tuttuja.

 

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

 • Osaamista ja kokemusta modernista ohjelmistokehitysprosessista sekä end-to-end laadunvarmistuksesta
 • Jira Confluence ym. sekä testauksen työkalut ovat sinulle tuttuja
 • Aikaisempaa kokemusta monitoimittaja ympäristössä toimimisesta
 • Kokemusta testidatan käytöstä
 • Kokemusta automatisoinnista (ei kuitenkaan puhtaasti automaatio paikka)
 • Kokemusta integraatioiden ja rajapintojen testaamisesta

 

Toivomme sinulta:

 • Test management kokemusta
 • Taitoa tunnistaa riippuvuussuhteita sekä mahdollisia riskejä
 • Kykyä työskennellä niin itseohjautuvasti kuin tiimin kanssa yhdessä
 • Oma-aloitteisuutta ja tehokkuutta
 • Kyky ymmärtää liiketoiminnan tarpeet ja peilata niitä testattavaan kokonaisuuteen
 • Kyky toimia samaan aikaan usean tiimin kanssa.

 

Aloitus: 1.11.2021

Kesto: 6kk aloituksesta

Allokaatio: 100%

Kieli: Suomi

Sijainti: Helsinki, etätyö koronarajoitusten mukaan

 

For the duration of this assignment Ework Services (0,7%) will be deducted from the total amount invoiced.

 

Hae toimeksiantoon viimeistään ti 26.10.2021 klo 14 mennessä.

Start Date 21-10-2021

For our client WirelessCar we are looking for a Senior Developer with Azure Cloud experience. A merit is if you have Java as a programming language, You can also have experience from another object oriented language as long as you are open to work with Java as the main language and Azure Cloud.


Remote:

For this specific team at WirelessCar you will be able to work remote from any location in Sweden but be able to come to the office in Gothenburg once a month at least.


Desciption:

As a Java Developer you use the latest technologies, like Azure and Microservices, to develop cutting edge solutions and services to our customers. The purpose is to help them stay ahead and offer attractive and relevant services – now and in the future. Together with your team you are responsible for the installation to one of our customers and to maintain and continuously improve the installation to be robust and fit the business needs of the customer.

As person you are a curious, innovative and analytical problem solver. You enjoy teamwork and have an inclusive approach to your work.Academic degree within Computer Science, Mathematics, Engineering or other relevant area.

Minimum 5 years of relevant professional experience

 

             

Valuable competencies:  

 • Java / C#
 • Cloud experience (AWS, Azure, Google etc.)
 • Azure Cloud experience, Azure Functions
 • Infrastructure as Code / Terraform or Azure Resource Manager
 • Docker
 • Automated testing
 • Scripting (Python, bash)
 • DevOps experience, working in all phases of the development life cycle (The way of working not the tool)

 
Start: August

Duration: According to agreement

Location: Remote 85%

Work load: 100%

Working language: English

Start Date 21-10-2021

Till vår kund i Stockholm söker vi en Fullstack .net utvecklare.


Ditt uppdrag kommer gå ut på att översätta verksamhetens behov (krav) till realiserbara funktioner genom programmering och konfiguration. Underhåll och vidareutveckling av kundenss system som används av affärsområdena Varuförsörjning och Marknad. Att inom ramarna för regelverk och utifrån samråd genomföra utveckling och underhåll av systemen inom sitt ansvarsområde.Ansvar/Befogenheter/Arbetsuppgifter

 • Delta i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller funktion
 • Utveckling, konfigurering och programmering av systemfunktioner i förvaltning och projekt enligt beslutade metoder och verktyg
 • Stöd till beställare vid utformning av kravspecifikationer och IT-uppdrag
 • Tekniskt stöd till IT-drift och IT-support gällande utvecklade system/applikationer i drift
 • Underhålla test-, stage- och produktionsmiljöer
 • Estimera och planera aktiviteterna inom systemutveckling
 • Felsökning och lösningsfokusering
 • Fungera som sakkunnig i diskussion med lösningsarkitekten runt nya lösningar
 • Att som 2nd- och 3rd-line funktion stötta IT-support och andra IT-funktioner med felsökning och lösning inom det egna specialist- eller angränsande teknikområden

Kompetenskrav och personliga egenskaper

För att vara framgångsrik i befattningen systemutvecklare krävs att

·      Teknisk, logisk och kreativ

·      God kännedom om verksamhet och förståelse för hur systemet används.

·      Att kunna identifiera problem och finna lösningar på dem är avgörande.

·      Att kunna vikta olika krav resp. lösningar mot varandra

·      Kunna ta fram systemdokumentation och systemberoenden

·      Har ett starkt eget driv och ansvarskänsla att komma i mål med uppdrag och lösa ärenden inom givna direktiv och inom förväntad leveranstid och kvalitet

·      Tålmodig, uthållig och kunna prata med alla


Utbildning/erfarenhet

·      Verktyg

o  Azure DevOps Pipelines

o  Git

o  Visual Studio

o  SQL Server Management Studio

o  Azure Application Insights

·      Programmering

o  Backend: C#, .Net Framework, .Net Core, WebApi (REST), Entity Framework, Services

o  Frontend: React, Webpack, Material UI, ASP.Net Core, MVC, CORS

o  Databas: SQL Server, T-SQL, Stored Procedures, DACPAC

·      Meriterande om även kompetens inom C#-programmerare med fokus på utveckling kopplat till EPI-server.


Startdatum: Snarast.

Längd: Initialt tom 28/01 med god chans till förlängning.

Plats: Stockholm.

Arbetstid: 50%.

Språk: Svenska, Engelska.


Vänligen ansök direkt via vårt system med:

  - ditt uppdaterade CV

  - i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

 

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

 

Under detta uppdrag kommer Ework Services (0,7%) dras av från det totala fakturerade beloppet.

Start Date 21-10-2021

The specific role is to work as an architect/software engineer supporting a solution for seamless data exchange in our external sales channel partners. You will work in collaboration closely with a team of engineers who are building and designing the overall solution, and at times also support in tasks for the generic solution. In the daily scrum meetings, you will interact with a variety of individuals with different roles – all contributing to our high performing product team. The product team is run in a multiple supplier set-up, in agile methodology


Mandatory requirements

We are looking for a person that have an understanding of the retail and online business and how to apply the technical solutions to support the business needs. With 5-10 years of experience.

 • Translate product strategy and requirements into suitable, maintainable and scalable solution design according to existing architecture guard rails
 • Perform technical and architectural analysis of requirements and impact analysis
 • Use an experimental mindset to identify, evaluate and recommend alternative design options which take target environment, performance security requirements and existing systems into account
 • Collaborate with team to fulfill the architectural design
 • Cooperate with Infrastructure and Security architects
 • Have a holistic view of how the solution adds value and ties into the defined business outcomes
 • Experience in working with IT/system/solution in preferably large, international organizations working with cloud solutions (preferably Azure), API’s, Agile, and Devops
 • Experience working with different architectural view-points to identify and understand their dependencies
 • Confident to take architectural decisions regarding functional, information and quality requirements


Qualifying requirements:

 • Experience from using SAFe or other agile methods is an advantage

 

Personal Competences

 • Ability to understand and analyse complex information and share it in effective and powerful communications
 • Ability to understand people psychology and to connect to people to encourage new behaviors
 • Ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments


Language skills – Which language is required and

 • English


Start Date 21-10-2021

We are looking for a highly motivated individual to join us as a Scrum Master working in a multinational team working with Agile Scrum practices. The team(s) that you will be Scrum Master in are responsible developing and maintaining the embedded software.

 

The team’s responsibilities include all stages of the software life cycle from planning, requirement analysis, software and system design, implementation and testing, integration, and verification to continuous improvement.

 

As a team you will on a day-to-day basis interact with other product development and continuous integration teams.

Your team, along with a handful of other teams, develops software for Microwave Radio Link products that enable global connectivity for millions of people around the world.

 

Are you interested? Then you are someone with the following competences (from most to least important):

 

·       Strong competence and experience working as a Scrum Master

·       C++ 11, C++ 17

·       Test Driven Development

·       CI and Quality

 

If you also have the following competences, then that is a plus:

 

·       Scrum.org or Scrum Alliance Scrum Master certification

·       Java

·       Docker

·       Google Test

·       Git and Gerrit


As a person you exhibit the following characteristics:

 

·       You energize and inspire others

·       You are a team player, and you work better in a group than alone

·       You are a good communicator

·       You have a great passion for your work with an “always wanting to excel” attitude, no matter what the task is

·       You are adaptable


For the duration of this assignment Ework Services (0,7%) will be deducted from the total amount invoiced. 

 

We offer continuously. That means that we sometimes remove the assignments before deadline. If you are interested we recommend that you apply immediately 

Start Date 21-10-2021

Platform Architect/Developer, som har god erfaring og som kan:

 

 • Terraform, Python
 • AWS Solutions Architect certified (min. Associate, preferred Professional)
 • General AWS platform services competence
 • Specific AWS ECS Services competence
 • CI/CD Tooling: Github


Start: asap

Varighet 2 mnd i 100%

Start Date 21-10-2021

We're looking for a highly skilled Front-end developer to join our client´s Stream UI/UX-team.

 

This is a temporary position during a parental leave for the period Jan-Mar 2022.


You will responsible for developing features using primarily React, TVML, JavaScript and CSS from UX-wireframes, Figma-designs and feature specifications together with the rest of the UI/UX dev team.


Required:

 

•      be skilled in reading and understanding legacy code

•      be great at communicating, problem solving and working in a team

•      be proactive in identifying problem areas in code, user experience pain points and suggesting ways of fixing them

•      have very good knowledge of modern JavaScript, HTML and CSS

•      have very good knowledge of React v15+

•      have experience with managing source code using GIT and GitHub

•      be great at fetching and updating data using third party REST API:s

•      have a desire to improve the end-user experience by applying the above-mentioned skills

 

Preferred:

 

•      Experience with TV and media

•      Experience with Apple TV TVML

•      Experience with the Xcode iOS and tvOS simulators

•      Experience with CSS/JS animations and transitions4

•      Experience with developing web apps on Samsung Tizen and/or LG webOSStart: 2022-01-03. An earlier start date could be relevant.

Duration: 2022-03-31

Location: Stockholm

Work load: 100%

Working language: English


For the duration of this assignment Ework Services (0,7%) will be deducted from the total amount invoiced.

Start Date 21-10-2021

Design Team Developer (Software Developer):

We are looking for a highly motivated individual to join us as a Software Developer.


The position includes responsibilities from all development stages of the software life cycle from planning, requirement analysis, software and system design, implementation and testing, integration, and verification to continuous improvement.

 

You will be part of a multinational team working with Agile Scrum practices. As a team you will on a day-to-day basis interact with other product development and continuous integration teams.

Your team, along with a handful of other teams, develops software for Microwave Radio Link products that enable global connectivity for millions of people around the world.

 

Are you interested? Then you are someone with the following competences:

 

·      C++ 11, C++ 17

·      Strong testing competence with focus on…

·      Test Driven Development

·      CI and Quality

 

If you also have the following competences, then that is a plus:

 

·      Java

·      Docker

·      Google Test

·      Git and Gerrit


As a person you exhibit the following characteristics:

 

·      You energize and inspire others

·      You are a team player, and you work better in a group than alone

·      You are a good communicator

·      You have a great passion for your work with an “always wanting to excel” attitude, no matter what the task is

·      You are adaptable


This is a role where the client have the possibility to hire the candidate after one year.


For the duration of this assignment Ework Services (0,7%) will be deducted from the total amount invoiced.


We offer continuously. That means that we sometimes remove the assignments before deadline. If you are interested we recommend that you apply immediately

Start Date 21-10-2021

For hvem skal arbeidet utføres:

Konsulenten skal utføre arbeid for seksjon etterretning og internasjonalt politisamarbeid i avdeling for tjenesteforvaltning.

 

Vedkommende vil her inngå i eksisterende forvaltningsteam og yte bistand i et pågående prosjekt og linjeoppgaver. Det skal rapporteres til ansvarlig for de respektive aktivitetene, være seg linjeleder og/ eller prosjektleder, alt utfra hvilke oppgaver som utføres.

 

Ressursen vil inngå i et team bestående av UX designer, front-end utvikler, back-end utvikler og testleder.


Kunden ønsker først og fremt konsulenten i Oslo, men vil også vurdere konsulenter som jobber på avstand innenfor Norge.


Behovsbeskrivelse:

Seksjonen jobber for tiden med et prosjekt, i tillegg til forvaltning av eksisterende tjenester.

Det er behov for å styrke for å styrke utviklingskapasiteten, særlig knyttet til javautvikling.

 

Formålet med å styrke kapasiteten er å imøtekomme ressursbehovet i både forvaltning og prosjektet.

 

Prosjektet har tatt beslag i mange av de faste ansatte og teamet har mange nyansatte. Vi er derfor avhengig av at konsulenten er en erfaren utvikler som raskt kan sette seg inn i oppgavene og jobbe selvstendig.

 

Krav til konsulenten(e)s kompetanse og erfaring:

"MÅ"-krav

 • 2 års erfaring med front-end utvikling
 • 1 års erfaring med Angular
 • Erfaring med javautvikling
 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen IKT
 • Beherske norsk og engelsk språk, skriftlig og muntlig

 

Preferanser (ønsker)

 • Over 1 års erfaring med Angular
 • Lengre erfaring med javautvikling
 • Erfaring som backend-utvikler
 • Erfaring med JSF
 • Erfaring med Spring og Hibernate
 • Erfaring med utvikling av web-tjenester i SOAP og REST
 • Erfaring med containere, Kubernetes og Docker
 • Erfaring med å samarbeide på tvers av team
 • Evne til å raskt sette seg inn i eksisterende komplekse systemer og prosjekter
 • Gode kommunikasjonsevnerOmfang og varighet

Ønsket starttidspunkt:

01.11.2021 / etter avtale


Ønsket varighet eller omfang:

Frem til 01.04.2021


Varighet utover 31.12.2021 forutsetter forventet budsjett for 2022.

Opsjon på 6 mnd forlengelse


Prosent i tid (kun hvis bistand):

100 %

 

 

Start Date 21-10-2021

Platform Software Developer


The increasing complexity of today’s and future 5G networks require flexible and well-integrated microwave nodes. Building an efficient microwave back haul network with end-to-end performance in mind, requires high node capacity, compact and modular building practice and features that respond to demanding customer needs.

MINI-LINK is a powerful and cost-efficient network node fulfilling the requirements of the mobile broadband evolution.


You will be part of a high performing organization that works with agile methodology in cross-functional teams. Our teams drive the evolution of the Network products from analysis, design and test including deployment and release in customer networks. 

You will have the opportunity to be innovative every day and broaden your skills to meet the fast pace of the telecom industry in an inspiring working environment.

We welcome the opportunity to meet you!


Position Summary

As a Developer in this position, you would work in our highly skilled platform team. The team's tasks consist of maintaining and improving build systems, performing board bring-up on new products, upgrading our products to the latest version of Linux kernel.

You will also develop & maintain products (units, nodes, networks, systems, and solutions), including development activities like requirement analysis, design, integration, verification, configuration management, PLM support, product documentation.

You will find yourself in a speak-up environment where empathy and humanness serve as cornerstones for how we work, and where work-life balance is a priority.


You will

·      Perform continuous analysis and requirement handling

·      Develop and test high quality products

·      Perform troubleshooting and customer support

·      Drive continuous improvements of products and processes


To be successful in the role you must have:

 

Core Competences:

·      Passionate about Embedded Linux Development

·      C / C++

·      Build systems knowledge

·      Bootloader

·      Kernel and userspace driver development/debugging

·      Yocto, or similar tools

·      Knowledge about TCP/UDP/IP Networks

·      Fast learner

·      Lean & Agile knowledge and skills

·      Working in teams


Minimum Qualifications & Experience Requirements:

·      Bachelor in Computer Science or similar

·      English skills


 

Additional Requirements: 

·      Knowledge sharing & collaboration skills

·      Communication skills

·      GIT and Gerrit


This is a role where the client have the possibility to hire the candidate after one year.


For the duration of this assignment Ework Services (0,7%) will be deducted from the total amount invoiced.


We offer continuously. That means that we sometimes remove the assignments before deadline. If you are interested we recommend that you apply immediately.
Start Date 21-10-2021

As TietoEVRY's official External Staffing, we are now looking for a Oracle ERP Cloud Architect.Job description:

TietoEVRY is the leading Oracle Consultancy in the Nordics and we want to be the go-to service provider for any Nordic organization already using or willing to use Oracle ERP solutions. We want You to be a part of our growing team.


As an Architect, you will work as a bridge between the customers, our functional consultants, and developers in Oracle ERP Cloud projects; your main responsibility is to drive the architectural planning of clients’ ERP solutions. You will have different assignments ranging from pre-sales conceptual design to planning large scale solutions, as well as participating in large delivery programs. You will also be an expert member of our client support team.


We offer:


In this position you will have a key role in building the exciting journey to the Cloud with our customers.


We offer you an interesting and challenging role with an excellent opportunity and mission for working in the core of digitalizing our clients’ financial and supply chain management services. With us, you’ll have great opportunities for personal growth and development, local and global support and an open, transparent atmosphere. You will be working in an international, highly skilled team with members in Finland, Sweden, Norway, Baltics and India. First, You will be involved in projects with clients operating in the Finnish public sector. In future, you will have opportunities to participate to cross-Nordic projects with private sector clients, as well.


We expect:


To succeed in this role, you need to have a business mindset and willingness to understand customers’ processes and needs within materials management and financial services. We expect you to be target oriented and be able to find solutions together with the customers. You have a consultative approach and bring value to the customer with your expertise and advisory. We expect You to have considerable experience on Oracle Fusion Cl.


You can apply to this assignment by sending your CV and motivation directly through our system as soon as possible.

Start Date 21-10-2021

As TietoEVRY's official External Staffing, we are now looking for a Oracle ERP Cloud Financials Functional Consultant or Financials Architect.


TietoEVRY is the leading Oracle Consultancy in the Nordics and we want to be the go-to service provider for any Nordic organization using or willing to use Oracle ERP solutions. We want You to be a part of our growing team.


We offer:

In this position you will have a key role in building the exciting journey to the Cloud with our customers.


You will be planning financials solutions for our clients using Oracle ERP Cloud. You will have the chance to participate the whole consulting process beginning from pre-sales to solution planning to implementation and maintenance of the solution.


With us, you’ll have great opportunities for personal growth and development, local and global support and an open, transparent atmosphere. You will be working in an international, highly skilled team with members in Finland, Sweden, Norway, Baltics and India. First, You will be involved in projects with clients operating in the Finnish public sector. In future, you will have a chance to participate to cross-Nordic projects with private sector clients, as well.We expect:

To succeed in this role, You need to have a business mindset and willingness to understand customers’ financial processes. We expect You to be target oriented and be able to find solutions together with the customer. You have a consultative approach and bring value to the customer with Your expertise and advisory.We expect:

You to have at considerable experience on Oracle Fusion Cloud ERP financials. You know GL very well and are familiar with AR, AP and FA, too. EBS financials knowledge is also an asset, as some of our clients are still using EBS. Previous experience from consulting is a plus. We are primarily looking for a seasoned professional but may consider a younger talent that is willing to develop, too.


You can apply to this assignment by sending your CV and motivation directly through our system as soon as possible.


Start Date 21-10-2021

For Telenor, we are looking for an AWS Architect


Deadline to apply: ASAP 


Background / business context


There is a need to strengthen our Client's architecture team, in particular related to the Analytics Enablers Program (AEP). AEP is composed of three main verticals:

 

• Business Intelligence (BI): Transforming Analytics ecosystem and Way of Work, enabling business and operational insights through a simplified tool set and standardized platform architecture.

• Data Network Analytics (DNA): Extracting insights from network traffic data and feed business use cases with contextual and actionable information.

• Contextual Marketing Platform (CMP): Delivering value and increased customer engagement through actions on realtime insights, machine based self-learning and next best offers.

 

AEP is a hybrid solution consisting of workloads on-premise and in AWS cloud.


Our Client is looking for a senior infrastructure architect with proven experience in designing and implementing complex and secure enterprise solutions in AWS cloud.


Consultant will be working closely with cloud infrastructure architect(s) in Norway, but must be able to work independently. There will be a lot of intergation / collaboration with global teams (internal and external).


Activities to be performed


The build of the AEP platform was initiated early 2018. Now there is a need to onboard more resources to review / quality assure what has been implemented and contribute to further design and implementation of remaining components so the solution can be put into full production.


Core activites would be to;

·        Validate / QA / improve existing infrastructure

·        Create design of solution components not currently implemented. Deploy to production.

·        Maintain and write Terraform code related to AWS services

·        Collaborate with vendors/customers/stakeholders to align and fulfill requirements


Competence requirements


Required key skills;

·        Networking

·        Active Directory

·        Windows and Linux servers/instances

·        Security

·        Terraform (Infrastructure as Code)

 

In addition to the core skills/areas mentioned above, it is expected that the consultant will be working on multiple AWS services from an infrastructure perspective. (VPC, EC2, IAM, S3, Directory Service, SNS, CloudWatch and more).


Must-have requirement: Ability to go in and drive design and development of advanced AWS installations, with help of infrastructure as code (Terraform). 

 

Application management is not in scope for this engagement. This is done by another vendor.


Start: ASAP

Duration: 28.02.2022 (extension 6 months)

Workplace: Fornebu

Language: English (obligatory, proficient), Norwegian (not obligatory)